CORPORATE

About Us

JMW ; the joint venture of Jantsa that  is established in 1977 in Aydın and Magnetto Wheel Co. That is the subsidary of CLN, established in 2011 in Aydın. The same year the construction of the building also started.

The installation of the production lines  started  early in 2012 and finished at the end of 2012. In December 2012 TOFAŞ audit processes started and the production started in the first quarter of 2013. We had the official oppening ceramony on the 5 th of April 2013. In the year  of 2013 more than quarter million wheels have been delivered to TOFAŞ

JMW as a dependable, deciplined supplier of automotive industry will be a long term solution partner of the customers

Our Mission Our Vision

Our Mission

Our mission is to produce compatitive and reliable steel wheels for passenger cars and LCVs by using cutting edge technologies with the support of our shareholders.

Our Vision

On the way of WCM:

 - To maintain and improve HSE culture,

 - To create professional and well-qualified team,

 - To become the biggest steel wheel producer in Turkey for passenger cars and LCVs by using new technologies and fulfilling the customers’, shareholders’ and workers’ needs.

Health and Safety Policy

Otomotiv sektöründe, jant üretimi yapan işletmemizde; üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, stajyerlerimiz ve ziyaretçilerimiz için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak en temel ilkemizdir.

Bu ilkemizi gerçekleştirmek için;

• İlgili yasal ve diğer gereklilikleri takip ederek yükümlülükleri yerine getirmeyi,
• İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olan tüm alt süreçleri tanımlamayı ve bu süreçlere ait risk ve fırsatları değerlendirmeyi,
• İş sağlığı ve güvenliği kültürünü sürekli eğitimlerle iyileştirmeyi,
• İşyerimizde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yapmayı,
• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin tüm çalışanların ortak görev sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
• Tüm çalışanlarımızın da her aşamada katkıda bulunabileceği, iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini belirlemeyi, belirlenen hedeflere ulaşmak için etkin ve ölçülebilir programlar oluşturmayı ve sonuçlarını gözden geçirerek iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirmeyi,
• Sürdürülebilir "Sıfır İş Kazası" hedefine ulaşmayı, taahhüt ederiz.

 

Environmental Policy

Otomotiv sektöründe, jant üretimi yapan işletmemizde; çevreyi korumak ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmek en temel ilkemizdir.

Bu ilkemizi gerçekleştirmek için;

• İlgili yasal ve diğer gereklilikleri takip ederek yükümlülükleri yerine getirmeyi,
• Doğal kaynakları korumayı ve en iyi şekilde kullanmayı,
• Faaliyetlerimiz sırasında ve herhangi bir kaza veya acil durumda meydana gelebilecek çevresel etkilerimizi en aza indirecek önlemler planlamayı ve uygulamayı,
• Çevreyi korumak için ilgili amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli iyileştirmeyi,
• Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,
• Enerji kaynaklarımızı yönetirken tüm çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte yeni teknolojileri de takip ederek iklim değişikliğine olan etkimizi sürekli azaltmayı
taahhüt ederiz.